Sveataxi Skåne

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Svea Taxi Allians

Hur kan vi hjälpa dig?

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter och din rätt till dem
Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga. Du kan också få en mer utförlig beskrivning via vår integritetspolicy.

Vilka uppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem
Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra en så korrekt, smidig och säker taxiresa som möjligt. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och när så tydligt framgår, samtycke.
Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet:
• Vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten.
• Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften.
• Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet.

Din rätt till dina personuppgifter
GDPR började gälla 25 maj 2018 och enligt den har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av en så kallad personuppgiftsansvarig, Sveataxi Norrbotten AB är personuppgiftsansvarig för dig som kund.
Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos en personuppgiftsansvarig, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, det vill säga att dina uppgifter raderas.
• Med en användarprofil har du möjlighet utöva dina rättigheter genom självbetjäning direkt i app- eller webbokningen. Där kan du följa din resehistorik och har även möjlighet att ändra dina uppgifter och radera din profil.
• Om du inte har en användarprofil kan du via länken Utöva dina rättigheter skicka din förfrågan till oss.

Kontakta oss
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på moderbolaget gdpr@taxistockholm.se eller GDPR, Box 6576. 113 83 Stockholm

Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får så har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.
Utöva dina rättigheter
Vår integritetspolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss.. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!